Története

A Rákos- vagy Rákosi-patak és a 124-es megyei út mentén, Csíkgöröcsfalva és Csíkszentmihály között, Csíkszeredától északra, tõle 16 km-re terül el. Benkõ Károly írta 1853-ban (27-28), hogy “lakossi a Rákos vizét isszák, mivel a faluban 8 sot 9 öl mélységre sem kaphatni vizet, határában pedig bõv forrásai vannak.” Ugyancsak Benkõ Károly említi a “Kõdön termõ fehér porló kövek”- et, melyek könnyen faraghatók. Vaskövekrõl is tesz említést. Szorosan összenõtt Göröcsfalvával. Neve egyedülálló Csíkban, eredete és jelentése ez idáig ismeretlen. Az északi havasoldalban, a Kõd egyik nyúlványában egy kúp alakú domb található, ahol 1950-1965 között egy kõfejtõ (bazaltandezit) mûködött.
A Sándor kúria maradványait (16. század) szintén a faluból említik (a Csorgó-patak mentén). A kúria romjai mûemlékek Hargita megyei hivatalos jegyzékében (1992) régészeti rezervátumként szerepelnek.

Csíkvacsárcsi alapításának ideje nem ismeretes. Az elsõ írásos emlék, a Székely Oklevéltár II. Kötetének (1520-tól 1571-ig) a 208-ik, 209-ik, 210-ik oldalán található II. János fejedelmi parancsa, ahol a település Mocharchy néven jelenit meg 1566-ban. Már akkor a fejedelem „tijz haz jobbagioth Feijr Györgynek” adományozott. 1569 körül a Székely Oklevéltár II. kötetében a lófõk összeírásakor már Vachijarchi néven szerepelt  a település.

Csíkvacsárcsi az egyedüli falunév, amelynek etimológiáját tisztán nem ismerjük. Számos kutató foglalkozott a falu nevének megfejtésével. Összetett szó, amely a Csík és Vacsárcsi tagokból áll.

A „Vacsárcsi” szó:

  1. Mocsárcsi (Mocharchy), mocsár szóból ered.
  2. Vacsárk=vaksár ez is utalás a mocsaras, lápos területre.
  3. Szõcs János (csíkszeredai muzeológus) szerint eredete hasonlít a Pest megyei Vecsés helység eredetéhez (1318: Wecherch, 1323: Wecherchi, 1345: Vecherch, 1388: Wechech), amely a szláv vecìrz=est szóból ered.

A köztudatban Vacsárcsi nagyon régi eredetû, a legrégibb feljegyzés (egyes tudósok szerint nem hiteles) 888-ból való, Csíki Székely Krónika 9-ik versében található meg Vacsárk néven.