Egyház

Csíkvacsárcsi Csíkrákos egyházközséghez tartozik.  Csíkrákos, Csíkgöröcsfalva és Csíkvacsárcsi alkotja a Kisasszony Egyházközséget.

A Csíkrákosi plébánia irattárában található legrégebbi írásos dokumentumban, a „Domus Historia“-ban találunk adatokat a csíkrákosi egyházközség történetérõl a XVII. századtól napjainkig.

A vacsárcsi kápolnát 1721-ben János Mátyás vacsárcsi születésû és Gyulafehérváron kanonokként tevékenykedõ fõesperes építette.

1982-84-ben a kápolnát új stílusú, modern templommá bõvítik.

Az 1700-as évektõl vezették be a búcsúra járást, mély hittel zarándokoltak csíkvacsárcsi hívei a csíksomlyói Szûzanyához és a szomszéd községek falubúcsújára.

Vacsárcsi búcsúja augusztus 6-án, Urunk színeváltozása napján van.

1996-tól a felcsíki községek kórustalálkozót szerveznek, amelyeken a csíkvacsárcsiak énekesek is fellépnek, mint a csíkrákosi kórus tagjai.

Egyháztanács (szerkesztés alatt)