Egyház

Csíkvacsárcsi Csíkrákos egyházközséghez tartozik.  Csíkrákos, Csíkgöröcsfalva és Csíkvacsárcsi alkotja a Kisasszony Egyházközséget.  Csíkrákosi plébánia irattárában található legrégebbi írásos dokumentumban, a „Domus Historia“-ban találunk adatokat a csíkrákosi egyházközség történetérõl a XVII. századtól napjainkig.

A vacsárcsi kápolnát 1721-ben János Mátyás vacsárcsi születésû és Gyulafehérváron kanonokként tevékenykedõ fõesperes építette.

1982-84-ben a kápolnát új stílusú, modern templommá bõvítik.

Vacsárcsi búcsúja augusztus 6-án, Urunk színeváltozása napján van.

1996-tól a felcsíki községek kórustalálkozót szerveznek, amelyeken a csíkvacsárcsiak énekesek is fellépnek, mint a csíkrákosi kórus tagjai.


Plébános: Búzás Árpád

Kántor: Biró Attila

 

Egyháztanács

2019. december 26-án a szentmise keretén belül letették az esküt a Vacsárcsiban az új egyháztanácsosok: András István, Kovács István, Fodor Zoltán, Bartalis Attila, Csutak Szilárd, Kósa K. László, Antal Csaba, Kiss Lóránt

A régi egyháztanácsosok: id. Szőcs Imre, Márton András, Péter Lajos, Salamon Sándor, Kovács Mátyás, ifj. Szőcs Imre, Szőcs László, Szőcs Lajos, Kósa K. Árpád, Sárig Vilmos, Olteán Zoltán.

Az alakuló gyűlésen ifj. Szőcs Imre lett a gondnok, Szőcs László helyettes, Kósa K. Árpád temetőgondnok, Csutak Szilárd pénztáros.

Harangozó: Sárosi Franciska.