XIX. Műkedvelő Színjátszó találkozó szervezése és a műkedvelő színjátszás támogatása

A Műkedvelő Szinjátszó Találkozót 2022. október 23-án szerveztük meg Csíkvacsárcsiban. A színjátszó találkozón a térségből vettek részt csoportok. A találkozón résztvevő aktív szereplők száma összesen kb. 100 fő volt. a szervezésben segítőkész önkéntesek száma 10-11 fő, valamint a közönség több mint 200 fő. A színjátszó találkozó a kultúrotthonban volt megszervezve, a próbák a Csíkvacsárcsi Közbirtokosság termében zajlottak. A csoportok általában 10-40 perc közötti előadásokkal mutatkoztak be, ezenkívül minden évben van egy meghívott néptánccsoport és humor társulat. A társszervező Vacsárcsi Ifjúsági és Kulturális Egyesület részéről Fodor Zoltán beszélt a színjátszó találkozó fontosságáról és kulturális jellegéről, majd röviden felelevenítette az előző eseményeket. Fodor kihangsúlyozta, hogy a rendezvény 2002-ben a csíki ifjúsági színjátszó csoportok találkozójaként indult, de később székelyföldi színjátszó találkozóvá nőte ki magát, majd megjegyezte, hogy ezután az amatőr helyett, a műkedvelők találkozója megnevezést fogják használni. A megnyitó után a Vacsárcsi Búzavirág Néptánc csoport műsora következett. A menasági színjátszó csoport négy bohózatot mutatott be, majd következett a helyi Cserevirág Néptánccsoport mezőségi táncokkal. Az est következő fellépői a csíkcsicsói Citera Zenekar volt, akik felcsíki népdalokkal szórakoztatták a közönséget. A vacsárcsi Műkedvelő Színjátszó Csoport Megszorítások az idősek otthonában című vidám jelenetet mutatta. Az idei rendezvényen nem volt szakmai zsűri és nem osztottak helyezéseket, hiszen nem a versengést, hanem a találkozó jellegét tartották fontosnak a szervezők. Az est meghívott vendégei az Orotvai komák voltak, akik új humorestükkel szórakoztatták a résztvevőket. A program résztvevői a település lakói, fiataljai illetve a szomszédos települések fiataljai. Novemberben részt vettünk az udvarhelyi Echos Szekér nyomában című színjátszó találkozón Szentábrahám faluban. Az adventi rendezvényeket közel ötszáz fő vett részt, ezeket a rendezvényeket vasárnap esténként szerveztük meg.

Csíkvacsárcsi értékei

Vacsárcsi Ifjúsági és Kulturális Egyesület 2009-ben azzal a célkitűzéssel jött létre, hogy segítse és erősítse közösségünk társadalmi, kulturális és közéleti fejlődését. A rendezvényeinken keresztül a cél a hagyományőrzés továbbadása, ápolása, gyakorlása, megélése. Egyesületünk működése lehetőséget nyújt a kulturális élet megvalósítására, valamint az értékeink bemutatására, amelyek erősítik magyarságtudatunkat, közösségünk hitét és erejét.

A falu határában azonban olyan „kincs” van, amely nem csak a helyi, de egész Székelyföld középkori története szempontjából kiemelkedő jelentőségű. A falu keleti szélén, a patak jobb, északi partján, mintegy két hektáron sűrű régészeti lelőhely húzódik, amit Sándorkúria néven emlegetnek. A kaszálóként használt területen ma is látszanak beomlott pincehelyek, épületekre utaló halmok, és a régi utazók beszámolói szerint itt még száz éve is álltak a romos kőépületek falai.

Az értékek bemutatását rövid filmek segítségével kezdtük ezekre a tevékenységekre egy szakmai céggel szerződést kötünk. Körbejártuk ezeket az értékeket, dokumentáljuk az állapotukat, majd a kutatás eredményét bemutattuk a település lakóinak. A honlapra (csikvacsarcsi.ro) fényképes és szöveges dokumentációt töltünk

fel a csíkvacsárcsi értékekről. A filmben bemutatjuk az értékeket régi és aktuális fényképes dokumentációval, később megszólaltatunk kulturális szakembereket, régészeket valamint idős embereket és iskolásokat is egyaránt.

A filmeket elérhetővé tesszük az Interneten így nemcsak a környék érdeklődői, hanem azok is, akik a településről származnak és az Ők ismerősei is értesülhetnek.

A film támogatója a Communitas Alapítvány!