Műkedvelő Szinjátszó Találkozó

  1. október 23-án, vasárnap huszadik alkalommal került sor az Amatőr Színjátszó Találkozóra Csíkszentmihály községben, idén a házigazda Vacsárcsi volt.

A társszervező Vacsárcsi Ifjúsági és Kulturális Egyesület részéről Fodor Zoltán beszélt a színjátszó találkozó fontosságáról és kulturális jellegéről, majd röviden felelevenítette az előző tizenkilenc eseményt. Fodor kihangsúlyozta, hogy a rendezvény 2002-ben a csíki ifjúsági színjátszó csoportok találkozójaként indult, de később székelyföldi színjátszó találkozóvá nőte ki magát, majd megjegyezte, hogy ezután az amatőr helyett, a műkedvelők találkozója megnevezést fogják használni.

„A műkedvelő színjátszás ügyét ma is fel kell vállalni, hiszen közösségfejlesztő ereje van, amikor egy közösségben összekovácsolódik egy kis társaság. Egy ilyen kis közösség tevékenységével nemcsak a nemzeti kultúrát szolgálja, hanem egyben ápolja hagyományainkat, szokásainkat is. És akkor még nem beszéltünk a szórakoztató jellegéről” – hangsúlyozta Fodor.

A rendezvényen megemlékeztek az 1956-os forradalomról.

A megnyitó után a Vacsárcsi Búzavirág Néptánc csoport műsora következett.

A menasági színjátszó csoport négy bohózatot mutatott be, majd következett a helyi Cserevirág Néptánccsoport mezőségi táncokkal. Az est következő fellépői a csíkcsicsói Citera Zenekar volt, akik felcsíki népdalokkal szórakoztatták a közönséget.

A vacsárcsi Műkedvelő Színjátszó Csoport Megszorítások az idősek otthonában című vidám jelenetet mutatta.

Az idei rendezvényen nem volt szakmai zsűri és nem osztottak helyezéseket, hiszen nem a versengést, hanem a találkozó jellegét tartották fontosnak a szervezők. A támogatók jóvoltából minden csapat könyvcsomagot és emléklapot kapott

Az est meghívott vendégei az Orotvai komák voltak, akik új humorestükkel szórakoztatták a résztvevőket.

A rendezvény támogatója a Communitas Alapítvány, Bethlen Gábor Alap.

Csíkvacsárcsi értékei

Vacsárcsi Ifjúsági és Kulturális Egyesület 2009-ben azzal a célkitűzéssel jött létre, hogy segítse és erősítse közösségünk társadalmi, kulturális és közéleti fejlődését. A rendezvényeinken keresztül a cél a hagyományőrzés továbbadása, ápolása, gyakorlása, megélése. Egyesületünk működése lehetőséget nyújt a kulturális élet megvalósítására, valamint az értékeink bemutatására, amelyek erősítik magyarságtudatunkat, közösségünk hitét és erejét.

A falu határában azonban olyan „kincs” van, amely nem csak a helyi, de egész Székelyföld középkori története szempontjából kiemelkedő jelentőségű. A falu keleti szélén, a patak jobb, északi partján, mintegy két hektáron sűrű régészeti lelőhely húzódik, amit Sándorkúria néven emlegetnek. A kaszálóként használt területen ma is látszanak beomlott pincehelyek, épületekre utaló halmok, és a régi utazók beszámolói szerint itt még száz éve is álltak a romos kőépületek falai.

Az értékek bemutatását rövid filmek segítségével kezdtük ezekre a tevékenységekre egy szakmai céggel szerződést kötünk. Körbejártuk ezeket az értékeket, dokumentáljuk az állapotukat, majd a kutatás eredményét bemutattuk a település lakóinak. A honlapra (csikvacsarcsi.ro) fényképes és szöveges dokumentációt töltünk

fel a csíkvacsárcsi értékekről. A filmben bemutatjuk az értékeket régi és aktuális fényképes dokumentációval, később megszólaltatunk kulturális szakembereket, régészeket valamint idős embereket és iskolásokat is egyaránt.

A filmeket elérhetővé tesszük az Interneten így nemcsak a környék érdeklődői, hanem azok is, akik a településről származnak és az Ők ismerősei is értesülhetnek.

A film támogatója a Communitas Alapítvány!